Hvad sker der nu og indtil sommerferien


  1. Vi arrangerer fra og med torsdag d. 8. april udendørs grundtræning for de ungdomsspillere, der var tilmeldt vintersæsonen. Træningstidspunkter bliver de kendte på nær talenter og boblere. Det gælder alle under 18 år og stedet bliver Friluftsbadets plæne
  2. Vi krydser fingre for at Badminton er blandt de indendørs idrætsgrene, der må starte op for spillere under 18 år d. 21. april – i skrivende stund er der ikke meldt konkret ud herom – men vi forventer selvfølgelig at vi er med i puljen – OG at retningslinjer bliver de kendte.
  3. Vi håber at alle over 18 år kan starte op i maj måned. Det gælder alle spillere, der har trænet i vintersæsonen – I deres kendtet træningstider – vi ved ikke helt præcis hvornår og hvordan det kommer til at foregå – ikke mindst med hensyn til Coronapas kravet. – Mere herom følger

For alle – ung som gammel – gælder, at har man spillet vinterbadminton – er det gratis at træne indtil skolernes sommerferie.

Der vil – hvis det bliver muligt holdt generalforsamling inden slutningen af juni måned.

2. april 2021

Corona virus

Covid restriktioner
Covid anbefalinger

Bad er aktuelt ikke muligt i hallen og vi opfordrer meget til at omklædning sker hjemmefra. – PAS PÅ HINANDEN og lad os hjælpe hinanden, så det fortsat er muligt at spille mens COVID-19 er en trussel.

4. august 2020

HVORNÅR må jeg IKKE komme til badminton

Covid 19
Hvornår må jeg ikke komme til badminton ?

  • Hvis du er smittet eller nogen af dine nære kontakter er smittet – må du IKKE komme til træning – opstart igen følger gældende retningslinjer
  • Hvis du er hjemsendt fra skole eller arbejde p.g.a. smitte på stedet – når du må begynde igen er der også mulighed for igen at komme til badminton

Hvis familie – f.eks. søskende er hjemsendt fra skole – men de ikke er smittede – må du gerne komme til badminton – MEN vi forventer, at man tager et udvidet forsigtighedshensyn – at man bliver hjemme, hvis det vurderes som det fornuftige at gøre.
GENERELT bør alle tage og udvise et FORSIGTIGHEDSHENSYN, så vi mindsker risiko for smitte i vores dagligdag – herunder også til badminton.
Det betyder også, at skulle en af vores trænere, blive smittet eller blive hjemsendt fra skole eller arbejde, så vil deres hold blive aflyst indtil, de ikke er hjemsendt længere

23. august 2020

INFO til ungdomsspillere (læses før tilmelding)

Praktisk info vedr. tilmelding
Info om ungdomsbadminton

18. juni 2020

Bestil Li-Ning tøj online

Vinterbadminton

Vestjysk Bank

SPONSORER

For leje af hallens festlokaler eller selve hallen kontakt:
Holstebro Badmintonhals halinspektør