Formandsberetning generalforsamling

Formandsberetning generalforsamling i HBK 30/1-2019.

Jeg har fornøjelsen af at skulle afgive min 3. beretning som formand for Holstebro Badminton Klub.
Den røde tråd i beretningen er UDFORDRINGER.

Vi har en klub med mange medlemmer unge og gamle og midt i mellem. Som vi håber oplever en masse muligheder og udfordringer i klubben.

De unge via den daglige træning, deltagelse i stævner og holdturnering og fredagsfræs. Seniorafdelingen med de ugentlige faste træningstider med ofte faste medspillere.

Klubbens trænere udfordres via uddannelse som vi vægter og med planlægningen og afviklingen af de daglige træninger – Trænerne er uendeligt væsentlige for at vi kan tilbyde de aktiviteter vi gerne vil. En stor tak til dem.

Forældre har en anden væsentlig rolle – og udfordring.

De er leveringsdygtige i medlemmer til klubben og det er blandt dem vi kan og skal rekruttere:

  • Medlemmer af bestyrelse og ungdomsudvalg
  • Holdledere
  • Hjælpere til fredagsfræs og de aktiviteter bestyrelse og USU forsøger at sætte i søen.

En tak også til alle de aktive forældre.

Udfordringer er også nøgleordet fremadrettet – og det er her den kommende bestyrelse skal arbejde hårdt og prioritere benhårdt:

  • Haltid og antal spillere – hvordan finder vi matchet mellem udbud og efterspørgsel men også kvalitet og kvantitet
  • Trænere – har vi ikke trænere kan vi ikke tilbyde basisaktiviteter som træning af ungdomsspillere, og har vi ikke nok trænere skal vi passe på dem og ikke trække for hårdt på dem – det betyder at vi må prioritere mellem basis og tilbehøret: weekendarrangementer, badmintonskole og lign.
  • Bestyrelsesmedlemmer og USU medlemmer – her skal vi sikre kontinuitet, så opgaver kan videreleveres efter aftjent værnepligt. Typisk når ens barn stopper i klubben Det gælder f.eks.: stævneafvikling, kasserer, løn, håndtering af store og små opgaver – vi må ikke være sårbare. Vi har flere nøglefunktioner, der allerede nu er uden dækning og andre der til sommer og i 2020 ikke er dækket ind – VI skal have det løst og vi skal have hjælp fra flere og nye hænder.
  • IT: persondataforordning (GDPR), facebook, email, medlemsregistrering. Først nævnte har fyldt meget for alle, sidstnævnte er en meget umiddelbar udfordring i og med det system klubben igennem mange år har brugt nedlægges bl.a. pga GDPR. Senest midt i marts skal vi være klar med et nyt system. Det kræver mange ressourcer og det har vi allerede sat en del mandtimer af til. Det skal vi i mål med.

Vi håndterer løbende udfordringer i bestyrelsen. Et godt eksempel er, at vi i forbindelse med lukningen af Intersport fik en akut udfordring med hensyn til reparation af ketsjere.

Via støtte fra Vestforsyning på 5000 kr anskaffede vi en opstrengningsmaskine, der allerede har været flittig i brug.

Vi har succes – men vi skal have ressourcerne til det.

Vi har valgt i bestyrelsen at vores forårsstævne ikke afvikles i år. Vi håber at være klar i 2020 men jeg ved det kræver, at vi finder en nøgleperson, der vil være stævneansvarlig.

Fredagsfræs’s fortsatte succes kræver, at forældre bakker op.

Badminton skole 2019 – vi prøver i år med en model med 3 dages skole gerne 2 om muligt. Lige nu er vi et stykke fra at være i mål med trænere til skolen.

Vi vil om et år have behov for en ny kasserer, når Jan efter mange år i bestyrelsen takker af.

Vi står med en kommende vintersæson med en meget presset trænersituation – 4 unge trænere skal på efterskole næste år. De har løst en stor opgave i år

Frivilligt arbejde er interessant og givende. Vi håber at flere vil gribe handsken og tage udfordringen.

Til sidst

En stor tak vores sponsorer med Vestjysk Bank i spidsen. Til USU for deres arbejde, en tak til trænere og forældre. Endelig en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for hyggelige og konstruktive møder.

Torben K. Fihl