Generalforsamling – onsdag 30. januar

Indkaldelse til Generalforsamling i Holstebro Badmintonklub

ONSDAG D. 30. JANUAR 2019 KL. 19
I HOLSTEBRO BADMINTONHAL (Boldhusgade 2, Holstebro)

Der vil være kaffe, te og kage. Mødet forventes at vare ca. 1 time.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
 7. Fastsættelse af næste års kontingent
 8. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  Jan Agerbo (modtager genvalg for 1 år)
  Heine Pirupshvarre (modtager genvalg for 2 år)
 9. Valg til hal bestyrelsen – 2 medlemmer og 1 suppleant
  John Hammer er på valg i år (ønsker genvalg)
  Karsten Staudt Kvistgaard er ikke på valg i år
  Suppleant Torben Fihl (ønsker genvalg)
 10. Valg til revisor
  Frode Dale (ønsker genvalg)
 11. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år eller forældre til medlemmer har gyldig stemmeret.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mange hilsner
HBKs bestyrelse