Praktiske informationer

Til forældre og børn

Læs herom om stort og småt. Alle de praktiske oplysninger er forsøgt samlet her:

 • Klubbens målsætning
 • Klubbens værdier
 • Facebook – Holstebro Badminton Klub Ungdom
 • Møder
 • Aktive forældre
 • Vintersæson
 • Sommersæson
 • Holdtilbud – de forskellige hold – SE hvilken årgang du tilhører
 • Tilmelding – praktiske oplysninger
 • Fredagsfræs
 • Søndags-ræs
 • Holdturnering
 • Stævner
 • Badmintonskole – badmintonlejre – pop op arrangementer
 • Opstrengning af Ketsjere NYT
 • Klubtøj og ketsjere fra LI NING

Skulle du mod forventning ikke kunne finde svar på alt – eller du har spørgsmål. Er du velkommen til at kontakte:

USU udvalgets medlemmer

Formand Torben K. Fihl mail: hbk@fysio7650.dk

 

Klubbens målsætning og værdier for ungdomsafdelingen

 1. At styrke den sociale del af det at være med i en badmintonklub.
 2. At gøre holdene mere homogene både med hensyn til alder og niveau.
 3. At give den enkelte bedre muligheder for at dygtiggøre sig som badmintonspiller.
 4. At styrke spillernes lyst til at deltage i holdturnering og stævner.
 5. At give vore trænere de bedste arbejdsbetingelser så de kan lave en god og målrettet træning.

Glade og motiverede/stimulerede spillere og trænere er hjørnestenen for at kunne tilbyde badminton i klubben nu og i fremtiden.

Sidst men ikke mindst er det en forudsætning, at vi har aktive forældre. De frivillige foreninger bygger netop på frivillighed.

Aktivitetsniveauet i klubben er netop så højt som vi alle vil være med til at løfte det op til.

 

Klubbens værdier

Vi vil samtidig gerne arbejde i det daglige til træning, holdkampe og stævner – med følgende værdier:

 • Vi elsker badminton
 • Vi er gode kammerater
 • Vi bakker hinanden op
 • Vi tænker positivt
 • Vi råber ikke under kampe
 • Vi smider ikke med ketsjeren
 • Vi dømmer fair

 

Facebook

Alle forældre/børn opfordres til at blive medlem af gruppen:

Holstebro Badminton Klub Ungdom

Det vil blive der, I sikrest kan hente de løbende informationer, vi fra klubbens side kommer med om:

 • Tilmelding til vinter og sommersæson
 • Information fra trænere
 • Stævner og holdturnering
 • Fredagsfræs
 • Søndags arrangementer
 • Li Ning klub tøj
 • Møder
 • andre aktiviteter som badmintonskoler, lejre, tilbud I ferier m.m.

Sidst men ikke mindst har vi et mål om at anvende facebook som primære kommunikationsform til at dokumentere oplevelser og formidle information til børn og forældre.

Vi har et mål om, at al information kommer ud via facebook. IKKE for at begrænse nogens adgang men for at begrænse arbejdsbyrden for klubbens frivillige.

Der er for talentspillere oprettet en særskilt gruppe: Holstebro Badminton Klub Talent.

Kontakt Torben K. Fihl for medlemskab.

 

Møder

Vi holder I begyndelsen af sæsonen typisk i September et fyraftensmøde for forældre med information om den kommende sæson.

Det er selvfølgelig af stor værdi, at så mange som mulig møder op.

 

Aktive forældre

Mærkeligt nok har vi også I Holstebro Badminton Klub brug for, at Du som forælder byder ind med en hjælpende hånd.

Det er en forudsætning for, at alle vores ideer og gode intentioner fra klubbens bestyrelse og ungdomsudvalg kan føres ud i livet.

Vi har valgt at arbejde for en dynamisk klub med mange tilbud.

MEN selvfølgelig kræver det noget:

Vi har brug for nogen, der er holdledere, nogen der vil være ”ufaglærte hjælpetrænere”, være i hallen fredag aftener ved fredagsfræs, nogen der vil bage kage, nogen der vil byde ind, når vi skal have hjælp med at løse konkrete opgaver, hjælpe til at afvikle vores forårsstævne. Og sikkert meget mere – men alt til vores børns bedste.

Vi håber, du er klar til at smide noget af din tid i puljen.

Sådan er vi ikke i Holstebro Badminton Klub, men det kan da godt være, at vi fra tid til anden vil give muligheden for at byde ind eller trække inaktivitetskortet, der kan købes via mobilepay. Prisen er ikke fastsat – måske vil vi lade det være op til den enkelte at bestemme beløbet.

Vintersæson

Hovedsæsonen er vintersæsonen der løber fra uge 33 til slutningen af marts. Der er som udgangspunkt ikke træning, når der er skolefridage.

Der åbnes typisk for tilmelding i sidste halvdel af juni.

Første træningsdag er for talentspillere mandag d. 13/8-18

For alle øvrige er opstart onsdag d. 15/8 – 18

 

Sommersæson

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne fra april til sommerferien. Det kræver særskilt tilmelding. Det åbnes der for midt i marts måned.

 

Holdtilbud – de forskellige hold

U9 Født 2010 og 2011
U11 Født 2008 og 2009
U13 Født 2006 og 2007
U15 Født 2004 og 2005
U17 Født 2002 og 2003
U19 Født 2000 og 2001

 

Forældre – barn uden træner.

Lej en bane lørdag.

 

U5 – U9 mini badminton. med forældre

Forældre deltager aktivt I træningen, så indlæringen bliver så optimal som mulig, når de små skal introduceres til badmintonspillet. Det betyder IKKE at forældrene skal kunne spille badminton selv.

Vi er i en løbende proces med at gøre denne del så spændende som muligt. Det endelig tilbud foreligger derfor endnu ikke.

 

U9 – U11 Begyndere /let øvede.

Træning onsdag og søndag. Introduktion til spillet – tilvænningsøvelser, tekniktræning og spiltræning.

Har du spillet mere end 2 sæsoner – ligger de rigtige udfordringer på et af de øvede hold

 

U11 øvede (minimum 11C), U13, U15 og U17.

Som det fremgår af sæsonplanen er delt op i 3 teams. 2 teams træner tirsdage og torsdage (team tirtor1 og team tirtor2) og det sidste hold onsdage og fredage (team onsfre).

Man tilmelder altså sit barn til et team.

 

VI VIL GERNE AT Team tirtor 1 PRIMÆRT ER FOR u11 OG u13 OG U15 og Team tirtor 2 PRIMÆRT ER FOR U15 OG u17 SPILLERE.

 

Det vil give en mere homogen gruppe. Er der for stor forskel forbeholder vi os ret til at bytte rundt på spillerne mellem de 2 hold.

De øvede U11 spillere indgår her for at tage højde for den store spredning, vi ved, der kan være mellem en begynder U11 spiller og en øvet U11 spiller.

Er du I tvivl om, hvor dit barn passer ind, så kontakt Torben

 

Talenttræning

Det forventes, at man tilmelder sig mindst 2 ugentlige talent træninger.

Mandage og fredage:

Følgende kriterier skal være opfyldt for at deltage på talentholdet.

 • U11 – U17 spillere der er i : E, M, A, B og C rækken
 • Indbudte spillere (kontakt evt. nedenstående hvis du ønsker dit barn på talent holdet)
 • Og så skal der være plads !

 

Torsdage

 • Kun for U13 – U17 ungdomsspillere og U19 til senior
 • For U13 spillere er minimum B rækken. C række spillere skal inviteres for at måtte deltage
 • Minimum C rækken for U15

 

Gammelteenager-Ungseniortræning

Tirsdag aften

Som noget nyt i den kommende vintersæson er der tirsdage fra 20.30 – 22.00 et træningstilbud for:

 • Minimum U15B
 • U17 til senior.
 • Ikke nødvendigvis erfaring med at spille badminton.

 

Det er et træningstilbud UDEN træner men med en holdansvarlig, der sørger for, at alle tager ansvar for en god træning. F.eks. ved at på skift byde ind med ideer til træningen.

Prisen er kun 199 kr men til gengæld betales der på det hold for brug af bolde. Disse kan købes af klubben

 

Tilmelding – Praktiske oplysninger

Sæsonstart for vintersæsonen 2017/18 er: mandag d. 13. august 2018 for talentspillere og onsdag d. 15. august for øvrige ungdomsspilere.

Sidste træningsdag er: fredag d. 29. marts 2019.

Sommersæsonen 2019 løber fra og med april til skolernes sommerferie sidst i juni.

Tilmelding skal ske online på klubbens hjemmeside. http://www.holstebro-badminton.dk/

Træningen foregår i Badminton Hallen (Boldhusgade 2).

Pris: se tilmeldingsoplysninger pr. hold

Bordet fanger efter 3. gang. Med andre ord de første 3 gange er ”på prøve”. Herefter skal man tilmelde og betale.

Ketsjere kan lånes de første gange.

Vi spiller med fjerbolde. (gratis for ungdomsspillere)

 

Fredagsfræs

ÅBEN FREDAGSTRÆNING

for alle klubbens ungdomsspillere fra 1. fredag i september til sidste fredag i marts måned.

Som en del af kontingentet kan alle ungdomsspillere frit møde op i Badminton hallen alle fredage fra 18.30 – 20.30 (eller noget af tiden). Hallen er til rådighed for spil og badmintonrelaterede aktiviteter. Der vil være voksne ledere i hallen og kantine til at lede og fordele slagets gang. Tanken er også, at man kan sidde og hygge sig sammen i kantinen – Bane 6.

Vi har store ambitioner om at arrangere fællesspisninger nogle fredage. Her vil der blive behov for tilmelding og en mindre egenbetaling.

På facebookgruppen: ”Holstebro Badminton Klub Ungdom” – vil vi informere løbende.

FORUDSÆTNINGEN FOR AT FREDAGSFRÆS KAN ARRANGERES HVER FREDAG ER AT ALLE FORÆLDRE ER KLAR TIL AT BYDE IND MED HJÆLP.

Det kan være bage kage, investere 2 time i godt selskab i hallen en fredag eller to i løbet af sæsonen.

Tiltaget var om nogen den store succes i klubben sidste år. Det har virkelig rystet vores spillere sammen på tværs af alder og niveau.

 

Holdturnering

Klubben vægter højt, at det er en naturlig del af at spille badminton i klubben, at man også får mulighed for at spille kampe mod andre.

Vi tilmelder hold til en holdturnering, der omfatter 4 – 6 lørdage, hvor hver spiller – spiller typisk 2 singler og 2 doubler. Det tager 2 – 3 timer.

Der tilknyttes en frivillig Holdleder.

Tilbuddet er gratis for klubbens ungdomsspillere.

 

Stævner

En stor del af badmintontraditionen – kulturen i Danmark. Er deltagelse i stævner arrangeret af lokale klubber.

Det kræver, at man individuelt tilmelder sit barn via en tilmeldingsportal på nettet: www.badmintonpeople.dk

Der vil være vejledning specifikt herom fra klubbens side.

Det er som sådan ikke klubben, de står for denne del. Vi vil gerne anbefale nogle stævner men betaling, tilmelding og transport er noget man selv står for.

Det kan være en god ide at snakke sammen med andre om, hvilke stævner de vil deltage i. Her kan facebook-gruppen være et redskab.

Prisen for et stævne afhængig af om man vil deltage i både single og double kan variere fra 120 – 250 kr.

 

Badmintonskole – badmintonlejre – pop op arrangementer

Badmintonskoler

Vi holder hvert år badmintonskole første uge I sommerferien. Mere information kommer i forbindelse med indbydelse og tilmelding der åbnes op i marts

 

Badmintonlejre.

Trænergruppen arrangerer typisk 2 lejre i løbet af sæsonen med overnatning i hallen. Mere information kommer i forbindelse med indbydelse/tilmelding.

Ferie arrangementer.

Vi har tradition for at arrangere træningssamlinger, i forbindelse med skoleferier; påske, jul, efterårsferie.

Følg med på facebookgruppen for information.

 

Opstrengning af ketsjere NYT I 2018

Klubben er i gang med at anskaffe en opstrengningsmaskine, så medlemmer fremover til en fordelagtig pris kan få foretaget opstrengning i klubben.

Mere herom følger.

 

Klubtøj og ketsjere fra LI NING.

Vi har en aftale med LI NING om, at klubtøj kan bestilles via deres hjemmeside til en fordelagtig pris. Samtidig har vi udvalgt ketsjere, der passer til forskellige niveauer.

LI NING s tøj størrelser er små – typisk 1 til 2 numre i forhold til ”normalt tøj”.

Vi har derfor i september og oktober tøjet til afprøvning i Badminton Hallen. Der forefindes forskellige størrelser.

Ungdomsspillere vil i forbindelse med FREDAGS FRÆS kunne afprøve tøjet.

Der vil til den kommende sæson blive nyt klubtøj. Mere herom følger senere

 

Online – bestilling

Tøjet bestilles på Li Ning’s hjemmeside. www.li-ning.dk, øverst til højre, klik ”din konto”, vælg ”opret bruger”, udfyld ”*” markerede felter og husk at vælge ”Holstebro” som sportsklub. Slut af med at udfylde ”spam check”.

Nu kan du logge ind på forsiden. Husk når du er logget ind, at du skal vælge ”Holstebro” under klubber. Herefter er det bare at bestille det ønskede tøj og/eller ketsjer. Navnetryk kan vælges til trøjer og T-shirts.

 

Ketsjere

Vi har sammen med LI NING udvalgt ketsjere til meget fornuftige priser – og som i en jungle af ketsjere kan være gode bud til ungdomsspillere.

Nærmere følger senere.