Praktiske oplysninger

Find stævner
Under stævneoversigter, kan du finde komplette oversigter over stævner i DBF og DGI-regi, hvis du skulle være interesseret i andre stævner.

Holdkampe går forud for stævner
Det vil sige, at der aldrig må meldes afbud til en holdkamp for at deltage i et stævne. Hvis du deltager på et hold i holdturneringen, skal du altid sørge for at der ikke spilles holdkampe på den dato stævnet afvikles.

Forældrene står selv for transport
Forældrene aftaler selv indbyrdes hvem der kører. Hvis I ikke har mulighed for at køre, så kig evt. på stævnetilmeldingen, og se hvem der ellers er tilmeldt stævnet. Så kunne det være I kunne arrangerer noget kørsel med en af de andre deltagere fra HBK.

Læs også Anne Nørgaard´s artikel omkring forældrestøtte i badmintonkampe.

Aftaler om doubler
Aftal altid fra stævne til stævne med din doublemakker om I skal spille. Hvis den ene ikke tilmelder sig kan I risikere ikke at komme til at spille double. Hvis du ikke har en aftale med en double makker/mix makker, men gerne vil spille double/mix, kan du skrive et “X” i stedet, og så vil vi eller den arrangerende klub forsøge at finde en makker til dig.

Tilmeldingsfristen skal overholdes
Sørg for at tilmelde dig før tilmeldingsfristen udløber. Det vil ikke være muligt at tilmelde sig online her på hjemmesiden til et stævne efter tilmeldingsfristen er overstået. Herefter skal du kontakte den ansvarlige for dette stævne, for at høre om det stadig kan nås.

Afbud
Hvis du skulle blive forhindret i at deltage i et stævne du er tilmeldt, skal du hurtigst muligt ringe til stævnearrangørerne. I programmet vil du kunne finde et telefonnr.

Point
Ungdomsklassifikationen i badminton har til formål at få spillere på samme niveau til at mødes i turneringer.

Der gives point for opnåede placeringer – afhængig af deltagerantallet.
Efter at have spillet sig til et antal point rykkes spillerne op i en højere række.
Eliterækken (E) er den højeste række,
Mesterrækken (M) den næsthøjeste
og de følges af A, B, C og D-rækkerne.
U11 har kun A- til D-rækker.

Se reglerne for hvordan, og hvornår du får point her på siden for oprykninger/point.

En spiller må gerne deltage i en højere række end den, hvori vedkommende er klassificeret, men hvis der opnås point, rykker spilleren op i denne række.
U9-stævner er ikke pointgivende, men U9 spillere kan frit deltage i U11-stævner. Opnår en U9 spiller imidlertid point i et U11-stævne kan spilleren derefter ikke deltage i U9 rækken.

Alle oprykninger sker øjeblikkeligt og kan et stykke tid efter et stævne ses på oprykninger/point siden eller ved at søge på dig selv på ungdomsklassifikationen. Det er dog er tilladt at deltage i efterfølgende stævner, hvis tilmeldingsfristen er udløbet før oprykningen sker.

Tilmelding
Tilmelding til interne stævner kan ske online her på hjemmesiden under stævnetilmelding (læs vejledningen til stævntilmelding før du tilmelder dig første gang). Andre stævner tilmeldes via BadmintonPeople. Se også guiden om, hvordan du tilmelder dig stævner på BadmintonPeople.

Program
Programmet kan findes enten på hjemmesiden hvor du tilmeldte dig eller på stævnearrangørens hjemmeside, hvor programmet ofte bliver lagt ud.

Opkrævning af indskud
Indskuddet vil blive opkrævet løbende hen over sæsonen via girokort/PBS.

Spørgsmål
Spørgsmål vedr. deltagelse i stævner, tilmelding, point osv. kan ske til den stævneansvarlige i Ungdoms Spiller Udvalget:

Tina Broberg, tlf. 24 83 09 86, tinabj@mail.dk